Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 számú) felhívás – írja az OTP Hungaro-Projekt. A legfontosabb a vállalkozások szemszögéből, hogy jelentősen megnőtt az igényelhető előleg mértéke.

Melyik pályázatot érinti ez a változás?

A módosítások a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívást érintik. A 120 milliárd tervezett keretösszegű forrás 80 milliárd forint vissza nem térítendő és 40 milliárd forint visszatérítendő támogatásra bontható.

Mi a legfontosabb változás?

Eddig a sikeres pályázók a megítélt vissza nem térítendő támogatási összeg 75 százalékát vehették igénybe előlegként, most azonban ráadásként a már megítélt hitel maximum 50 százalékát is igényelhetik a vállalkozások.

További fontos módosítások!

A fedezet mértékét is érintették a változások, hiszen eddig az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 100 százaléka lehetett, mostantól azonban bizonyos hitelcélok (például új gép/berendezés vásárlása, ingatlan építése, felújítása vagy átalakítása) esetén 50 százalékra módosult az elvárás. Nem csak ez a két dolog változott, mivel a felhívást 13 ponton módosították.

Ha még nem pályáztál, ezt tudnod kell!

A 120 milliárd forint tervezett keretösszegű felhívásban a vállalkozások pályázhatnak kísérleti fejlesztésre, amely az önállóan támogatható tevékenységek körébe tartozik. Ezen kívül lehetőség nyílik:

  • tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység, valamint
  • projektmenedzsment tevékenység támogatására, és
  • a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele is.

Kik pályázhatnak?

A felhívásra azok a mikro-, kis- és középvállalkozások adhatják be pályázataikat, amelyek:

  • rendelkeznek legalább kettő lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
  • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Pályáznál? Itt elérheted a hivatalos útmutatót.

Címkék