A weboldal látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy szolgáltatásaink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket. A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, hírlevél megrendelése útján történik.

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat az OTP Bank Nyrt. (Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Bank) mint adatkezelő, valamint a Babel Communications Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-933516, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Partner) mint adatfeldolgozó abból a célból kezelik, illetőleg dolgozzák fel, hogy a megadott elérhetőségeken a Bank Önnek tájékoztatást adjon a szolgáltatásairól, illetőleg ajánlja Önnek igénybevételüket.

A Bank az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez. A Bank és a Partner az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig kezelik. A Bank az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Bank vagy a Partner olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelessége.

Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását, illetve azok indoklás nélküli törlését. Ez utóbbi esetben sajnos az Ön számára kedvező pénzügyi megoldásokról maradhat le. Amennyiben mégis vissza szeretné vonni az adatkezelési nyilatkozatát, kérelmét az alábbi módokon tudja eljuttatni a Bankhoz mint adatkezelőhöz személyesen vagy írásban, a Vállalkozók Fóruma Szerkesztőségén keresztül az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b.
E-mail: info(kukac)vallalkozokforuma(pont)hu

Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsátott adatvédelmi azonosító száma: NAIH-112946/2017.

Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

Az Ön által megadott adatok mellett a Bank automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kkal) adatokat gyűjthet a Bank webhelyeinek, webes alapú alkalmazásainak használata közben.

A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A Bank akkor küld cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

A Bank arra használja a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megtudjuk, Ön járt-e már valaha az oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső, sem a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Banknál tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a Bank megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Bank az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg a Bank határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.