Egy vállalkozás jövőbeni sikerességének szempontjából az alapos tervezés megkerülhetetlen. Egy pontos üzleti terv fél siker, azonban a felállításához az adott üzletág beható ismeretén túl a vállalkozás jogi-adójogi kereteinek tudatos előkészítése is szükséges. Abban a kérdésben, hogy ezt milyen szakemberek bevonásával tehetjük minél hatékonyabbá, a Bacskó Ügyvédi Iroda vezetője, Dr. Bacskó László ügyvéd segített nekünk eligazodni.

Egy sikeres vállalkozás és egy elvetélt ötlet között gyakran nagyon keskeny választóvonal húzódik. A kezdő üzletembernek azt kell felismernie, hogy egy vállalkozás elindításával kapcsolatban olyan összetettségű döntési mátrixszal találja szembe magát, amely mindenképpen meg fogja haladni a képességeit. Nem elegendő az adott szakma teljes körű ismerete. A vállalkozás sikeres elindításának egyik záloga, hogy a vállalkozót specializált szakemberek segítsék az adott szakterülethez tartozó döntések meghozatalában. Érdemes a szakembereket már az üzleti tervezés fázisába bevonni, hiszen szakmai meglátásaikkal már ebben a szakaszban sok időt, fáradtságot és pénzt megspórolhatnak.

Kell egy jó ügyvéd – kettős feladata van!

A megfelelő ügyvéd megválasztásának két kulcsterületen lehet jelentősége. Nem csak az számít, hogy jó szakemberekkel vegyük körül magunkat az előkészítés során, de fontos, hogy ezek a szakemberek együtt is működjenek, kommunikáljanak egymással, minőségi információcsere legyen közöttük. A gördülékeny kommunikáció elősegítését szerencsés esetben az ügyvéd magára vállalja. A jó ügyvéd részletesen kikérdezi ügyfelét elképzeléseiről, dekódolja, a jog nyelvére lefordítja az ügyfél igényeit, és tolmácsolja ezen igényeket a többi szakember felé. Az ügyvéd összehangolja a szakemberek munkáját, és az így keletkező információkat közérthető módon közvetíti ügyfele felé, aki képes lesz megalapozott döntéseket hozni a vállalkozása jövőjével kapcsolatban. Az ügyvéd másik kulcsfeladata azon döntés elősegítése, hogy a vállalkozás elindítására milyen jogi konstrukcióban kerüljön sor. Lehet ez egyéni vállalkozás, gazdasági társaság (Bt., Kkt., Kft., Zrt.), társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület), stb. „Ezzel szervesen összefüggő kérdés, hogy a vállalkozót korlátolt- vagy korlátlan felelősség terhelje-e a vállalkozási tevékenységével kapcsolatban, milyen előnyei, hátrányai lehetnek egyik vagy másik megoldásnak? A lehetséges variációk száma szinte végtelen, ezért is fontos, hogy a döntés során a megfelelő szakember fogja a kezünket” – teszi hozzá Dr. Bacskó László ügyvéd.

Könyvelő és adószakértő – a kettő nem ugyanaz!

A könyvelő az a szakember, aki leginkább együtt lélegzik a vállalkozással a mindennapokban: a felmerülő változásokra, problémákra ő képes a leghamarabb reagálni. A könyvelő szakértelmének megléte vagy hiánya havi szinten is szabad szemmel jól látható összegben mérhető. Fontos tudni, hogy Magyarországon a könyvelő és az adótanácsadó – legalábbis a kis és mikrovállalkozásoknak hozzáférhető szinten – elválnak egymástól. Fontos lenne, hogy a vállalkozó tevékenysége megkezdése előtt adószakértővel is áttekintse a tervezett gazdálkodás adójogi hátterét. A magyar adórendszer összetettsége olyan léptékű, hogy az abban való eligazodás egy szakember számára is komoly ismereteket igénylő feladat, laikus részéről pedig hiábavaló próbálkozás. Kizárólag erre specializálódott szakember tudja lemodellezni, hogy a vállalkozás különböző lehetséges forgatókönyvei mellett, milyen adózási következményekre lehet számítani. Mindezek ellenére sajnos az a tapasztalat, hogy egy kisebb vállalkozás elindításánál adószakértő bevonására gyakorlatilag soha nem kerül sor. A problémára megoldást azon könyvelő irodák jelenthetik, melyek adószakértői szolgáltatást is nyújtanak a hagyományos könyvelői tevékenység mellett. Ez az integrált megközelítésmód bár itthon még gyerekcipőben jár, de azért egy kis utánajárással fellelhetőek ilyen irodák. Persze ez csak akkor lehet releváns egy induló vállalkozásnak, ha egyetlen szempontként nem a legalacsonyabb ajánlatot adó szolgáltató a mindenkori befutó.

Dr. Bacskó László ügyvéd
http://www.bacskougyved.hu/
bacsko@bacskougyved.hu
+36 30 300 1354

Címkék