Július 20-a nemcsak a havonta fizetendő adók, hanem a negyedéves bevallások és befizetések határideje is. Összeállításunkból megismerhetsz két olyan adótípust, amik akár a Te cégedet is érinthetik.

Július 20-a nemcsak az áfa befizetésének határideje, hanem számos egyéb havi vagy negyedéves rendszerességgel teljesítendő adóé. Következzen két olyan adó, aminek negyedéves teljesítése most érkezett el.

Cégautóadó

via GIPHY

Ha mégsem ilyen paripát használsz cégautóként, akkor is érdemes velünk tartanod, hiszen megmutatjuk, mire figyelj az adózás során.

Mi is az a cégautóadó?

A cégautóadó legtöbb esetben a nem magánszemélyek tulajdonában álló személygépkocsik után keletkezhet, amelyek után a számvitelről szóló törvény alapján költséget és ráfordítást számolnak el. Ez a kör viszont bővíthető, akkor, ha a munkavállaló személygépkocsiját üzleti céllal használja, és amennyiben a munkáltatójától kapott költségtérítéssel szemben a jövedelme megállapítása során tételes költségelszámolást alkalmaz.

A cégautóadót önadózással kell megállapítani, ami adómegállapítási-, adóbevallási- és adóbefizetési kötelezettséget foglal magában. Az adót személygépkocsinként és naptári hónaponként külön-külön kell meghatározni!

Mennyit kell fizetni?

Az összeg mértéket a gépjármű hajtómotorjának teljesítménye, valamint a környezetvédelmi osztályozás határozza meg, az alábbi táblázat alapján.

Forrás: A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések – NAV, 2017.

Innovációs járulékelőleg befizetése

Az innovációs járulék a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap egyik bevételi forrása. Az Alap célja a hazai kutatási és fejlesztési tevékenység és környezet fejlesztése.

Kikre vonatkozik az előírás? A törvény szerint, az üzleti év első napján a számviteli törvény hatálya alá tartozó és kisvállalkozásnál nagyobb méretű belföldi székhelyű gazdasági társaságok számára előírt adó, amit a cégautó adóhoz hasonlóan önadózás útján kell teljesítenie a vállalkozásoknak.

Ezek a szervezetek mentesülnek az adó fizetése alól:

    • Kis- és mikrovállalkozások
    • Cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága
    • Közhasznú nonprofit gazdasági társaság
    • Járulékfizetésre kötelezett, de felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdasági társaság
    • Egyéni vállalkozó

Mekkora előleget kell most fizetni?

A negyedéves előleg mértékét a törvény szerint az előző évi adóévet megelőző adóév fizetendő innovációs járulékának összege adja, akkor, ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónap volt, illetve ennek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra átszámított összege minden más esetben. A júliusban befizetendő összeg egész évre megállapított járulékelőleg egynegyede.

Címkék