Egy vállalkozás elindításához nem elég egy innovatív ötlet. Fontos mérlegelnünk, hogy induló cégünk számára melyek lehetnek a megfelelő jogi keretek. Ennek a döntésnek egyik legfontosabb dimenziója, hogy a választott gazdálkodási forma a résztvevő tagok korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősségével működik-e. Dr. Bacskó László ügyvéd, a Bacskó Ügyvédi iroda vezetője ismertette számunkra, hogy mennyiben érinti a vállalkozó, illetve családjának magánvagyonát a döntés, amennyiben korlátlan, illetve korlátolt felelősségű gazdálkodó szervezet keretei között vállalkozunk.

Tipikus korlátolt felelősségű gazdálkodó szervezetek a korlátolt felelősségű társaság (kft.), a részvénytársaság (rt.), az egyesület, az alapítvány, míg a leggyakoribb korlátlan felelősségű társasági formák a betéti társaság (bt.) és a közkereseti társaság (kkt.), de ide sorolható az ügyvédi iroda is. A korlátolt felelősségű gazdálkodó szervezetek esetében a tagok vagyoni felelőssége a létesítő okiratban előírt vagyoni hozzájárulásnak a gazdálkodó szervezet részére történő szolgáltatáságig terjed. Tehát csak a létesítő okiratban meghatározott vagyoni hozzájárulásig tartoznak felelősséggel a szervezet tagjai. Korlátlan felelősségű gazdálkodási formák esetében viszont a vállalkozó a gazdálkodó szervezet tartozásaiért a vállalkozás saját vagyonán felül teljes magánvagyonával is felel. Így például ha betéti társaságunk fizetésképtelenné válik, akkor bizony magánvagyonunkkal is felelősséggel tartozunk cégünkért. Dr. Bacskó László ügyvéd álláspontja szerint korlátlan mögöttes felelősséget kívánó gazdálkodási formának kizárólag akkor lehet létjogosultsága, ha van olyan körülmény, ami kizárja az adott tevékenység korlátolt felelősségű formában való folytatását. Ilyen lehet például az ügyvédi iroda alapítása, amivel kapcsolatban jogszabály írja elő az ügyvédi iroda tagjainak korlátlan mögöttes felelősségét, de ilyen lehet például egy betéti társaság alapítása is abban az esetben, ha valaki trafikot szeretne üzemeltetni, mivel jogszabály ilyen keretek között teszi csak lehetővé az adott tevékenység folytatását.

A betéti társaság előnye az lehet, hogy alapítása esetén nincs meghatározva az alapításhoz szükséges minimális vagyoni hozzájárulás összege. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, ahogy azt fentebb már említettük, hogy a beltagok korlátlan mögöttes felelősségével működik! Korlátolt felelősségű társaság alapításához ugyan három millió forintos minimális törzstőkére van szükség, azonban ezen összeg a társaság rendelkezésére bocsátható nem csak átutalással, de akár házipénztárba történő készpénzes teljesítéssel, sőt akár részletekben is, de az új Ptk. szerint az összeg akár a társaság jövőbeni nyeresége terhére is teljesíthető. Mivel a legkisebb hazai mikrovállalkozásokban is jellemzően forog néhány millió forint, és a fentiek szerint a törzstőke összegének nem kell feltétlenül a vállalkozás elindításakor rendelkezésre állnia, így nem lehet kérdés, hogy a betéti társasággal szemben egy kft feltétlen előnyt élvez, ha az optimális gazdálkodási forma megválasztásáról van szó.

Az üzleti élet aknamezejét még kellően nem ismerő vállalkozók gyakran hallott ellenérve a kétségtelenül nagyobb anyagi terhet jelentő kft. alapításával szemben, hogy esetükben tartozások nem merülhetnek fel, hiszen ők tisztességes üzletemberek. Sajnos az üzleti élet nem ilyen egyszerű, és nem csak annak keletkezhetnek kezelhetetlen tartozásai, aki tisztességtelenül játszik, sőt. Elég egy váratlan jogszabályváltozás, egy kis könyvelői figyelmetlenség, egy ügyvédi műhiba, és máris olyan adósságtömeggel találja magát szemben a társaság, ami azonnal megbénítja a működését. Ilyenkor nem mindegy, hogy csak az a vagyon úszik-e el, amit kifejezetten az adott vállalkozás céljára rendelt a vállalkozó, vagy elviszi a teljes élete során felhalmozott minden vagyonát, egyik napról a másikra.

A korlátlan felelősségű gazdálkodási forma választásának nagy ára lehet, ha utóbb a társaság gazdálkodása nem alakul sikeresen, és a társaságnak olyan tartozásai keletkeznek, melyekre a társaság vagyona nem nyújt fedezetet. A vállalkozó korlátlan mögöttes felelősségének érvényesítése magánvagyonának végrehajtási eljárás keretei között történő árverezésében ölt testet, ahol jellemzően a becsérték 70, illetve 50 százaléka ellenében talál új gazdára az izzadságos munkával összegyűjtött családi vagyon. A vállalkozó bankszámlája mellett nem fog mentesülni a végrehajtás alól a feleség nevén nyilvántartott, ám házastársi közös vagyon tárgyát képező családi gépjármű, sem a vállalkozó rész- vagy kizárólagos tulajdonát képező családi ingatlan sem.

Dr. Bacskó László ügyvéd
http://www.bacskougyved.hu/
bacsko@bacskougyved.hu
+36 30 300 1354

Címkék