Az EU-pályázatok és állami támogatások sokszor csak valamilyen nonprofit gazdálkodó szervezeten keresztül érhetőek el vállalkozások számára. De vajon érdemes-e emiatt alapítványt, egyesületet vagy éppen nonprofit kft-t létrehozni, és melyik lehet ezek közül a legjobb megoldás? Dr. Bacskó László ügyvéd, a vallalkozokforuma.hu szakértője segít választ találni a kérdésre.

Egy fejlődni kívánó vállalkozás számára jelenleg talán a különböző európai uniós és állami támogatások nyújtják a legolcsóbb, legkönnyebben hozzáférhető finanszírozási lehetőséget. Sok pályázatot azonban kifejezetten alapítványok és egyéb nonprofit gazdálkodó szervezetek számára írnak ki, így a források forprofit cégek részére csak egy-egy ilyen szervezeten keresztül elérhetőek. Mit lehet tenni? Alapítványt, egyesületet vagy éppen nonprofit kft-t tanácsos létrehozni? Esetleg jobban jár, aki egy már évek óta működő nonprofit szervezetet „vesz át”?

Ha elhangzik a nonprofit kifejezés, akkor mindenki reflexszerűen az egyesületre vagy az alapítványra gondol. Ezek társadalmi szervezetek, melyek létrehozása, de legcsekélyebb módosítása is rendkívül körülményes. A társadalmi szervezetek jó alternatívája lehet a gazdasági társaságok egyik speciális formája, a nonprofit kft. Ez a társasági forma ugyanúgy nonprofit, mint az említett társadalmi szervezetek, ellenben adminisztratív szempontból ugyanolyan rugalmas, mint egy általános gazdasági társaság (kft, zrt) – a részleteket alábbi áttekintőnkben találod!

A nonprofit szervezet létrehozásáról szóló döntést persze mindig alapos megfontolás kell, hogy megelőzze, mert amennyiben a vállalkozásunk gazdasági alapját valamilyen pályázati forrás jelenti, ellenben a pályázati kiírás szerint az például csak alapítványok számára hozzáférhető, akkor nyilván az egyéb megoldások nem jöhetnek szóba. Ha a pályázók köréből a nonprofit kft nincs kizárva, akkor az adminisztratív könnyebbségek – például, hogy bejegyzésére néhány napon belül sor kerülhet – okán jó alternatívát kínálhat a másik két társadalmi szervezeti formával szemben.

Pályázati kiírások által értékelt szempontok között gyakran szerepel a pályázó múltja, sok esetben frissen létrehozott jogi személy nem rúghat labdába az adott forrás elnyerése során. Ilyenkor a komolyabb múltú nonprofit vállalkozással nem rendelkező pályázók gyakran gondolkoznak egy régebb óta működő gazdálkodó s

zervezet „átvételében”. A szabályozás sajátosságai miatt azonban egy egyesület vagy alapítvány „átvétele” igen korlátozottan merülhet fel, hiszen az alapítvány lényegi tevékenysége nem változtatható meg, legfeljebb bővíthető, míg az egyesület esetében egy nagy létszámú tagság teljes cseréje szükségeltetne – ilyen esetben is jó megoldás lehet a nonprofit kft.

Áttekintő nonprofit vállalkozási formákról

Alapítvány

 • Az alapítvány vagyon egyesítésére jön létre, az alapító valamely cél megvalósítására rendel egy adott vagyontömeget. Az alapítónak nincs közvetlen ráhatása az alapítványi vagyonnal való gazdálkodásra.
 • Az alapítvány vagyonával az alapítványi cél elérése érdekében az alapítvány képviseleti szerve, a kuratórium gazdálkodik. A kuratóriummal szembeni elvárás az alapítótól való függetlensége.
 • Az alapítvány döntési mechanizmusa egyszerű, az operatív döntéseket az általában 3-5 tagú kuratórium hozza, az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az alapító okirat módosításához kizárólag az alapító aláírására van szükség, az egyesületi közgyűlés tortúrájával szemben.
 • Az alapítvány célja nem csorbítható, legfeljebb bővíthető. Ez főleg akkor probléma, ha valaki egy már működő alapítványt szeretne „átvenni”, viszont a korábbitól eltérő területen szeretne tevékenykedni.

Egyesület

 • Az alapítvány vagyonegyesítő jellegével ellentétben az egyesületi forma esetében a hangsúly a tagságon van. Az egyesület olyan személyegyesítő társadalmi szervezeti forma, ahol a tagok valamely cél elérése érdekében szerveződnek.
 • Legalább 10 alapító tag szükséges az egyesület létrehozásához, az egyesület stratégiai döntéseit pedig a tagok összességéből álló közgyűlés hozza. Ez igen nehézkessé teszi az egyesület döntési mechanizmusát.
 • Az egyesület képviseletét az általában 3-5 fős elnökség, illetve az egyesület elnöke látja el.
 • Az egyesület célja módosítható, az alapítványéval szemben.

Nonprofit kft

 • A nonprofit kft-nek tetszőleges létszámú tagsága lehet, ideértve az egyszemélyes formát is.
 • A nonprofit kft döntési mechanizmusa, illetve a képviselete is egyszerű, dinamikus. A döntéseket a taggyűlés hozza, a képviseletet az ügyvezető látja el. Egyszemélyes nonprofit kft esetén, amennyiben az egyetlen tag egyben az ügyvezető is, ezek a folyamatok egyetlen személy kezében vannak.
 • Tekintve, hogy a bejegyzési, változásbejegyzési eljárás lefolytatására a Cégtörvény szabályai irányadóak, ezért az alapítvány és egyesület időben elhúzódó eljárásaival ellentétben a nonprofit kft esetében bejegyzésre, változásbejegyzésre néhány napon, egy-két héten belül sor kerül. Az eljárás sokkal szabályozottabb, kiszámíthatóbb, nem kell a bírói gyakorlat szeszélyeivel számolni.
 • A tevékenységi körök akár napi szinten is szabadon módosíthatóak.
 • Az alapítványhoz és az egyesülethez hasonlóan a nonprofit kft is szerezhet közhasznú státuszt. Ellentétben a civil szervezetekkel, a közhasznú státuszt előzetes nyilatkozat alapján már a bejegyzéssel egyidejűleg megkaphatja a nonprofit kft, nem szükséges a civil törvény szerinti 2 évet kivárni.

Dr. Bacskó László ügyvéd
http://www.bacskougyved.hu/
bacsko@bacskougyved.hu
+36 30 300 1354

Címkék